آخرین نظرات

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

ویل لکل همزه لمزه{1}

همزه عیبگویی کردن به صورت خفیف در زمان غیبت شخص و لمز عیبگویی کردن به صورت شدید است.پس خورد کردن در مواجهه با چیزی را لمز گویند وهمز به همین معنی ولی درغیبت آن چیزاست.

در این آیه خداوند کسانی را که فردی را به خاطر عیوبش مورد نیش و کنایه قرار میدهند و شخصیت او را خرد میکنند مورد لعن خود قرار میدهد و در آیات بعد به وصف خصوصیات این افراد می پردازد.

الذی جمع مالاً وعددة {2} یحسب أنَّ ماله اخلدة{3}

عدده به معنای شمردن و ضبط  کردن به همراه چمع آوری را گویند.

پس اولین خصوصیت این افراد، حرص آنها به مال دنیاست. برای عیبگویی وشماتت کسی باید به آن فرد یک حس خود برتر بینی داشت ، از این رو این افراد یکی از عوامل برتری خود بر دیگران را مالی که جمع آوری کرده اند میدانند. واین افراد آن قدر به این جمع آور مال مشغول هستنند که فکر میکنند که این داریی آنها را جودانه میکند و به کل خدا و آخرت فراموش میکنند.

پس خداوند آنها را به خاطر این رفتارشان مجازات خواهد کرد و این مجازات در آیات بعدی توضیح داده میشود.

کلاَّ لینبذن فی الحطمه{4}ما ادراک ما الحطمه{5}

حطم یعنی حیثیت وشأنیت چیزی را کاستن و زایل کردن نظم آن ، به طوری که آن چیز را از حالت مطلوبش خارج کند.

از آن جا که انسان اثرات اعمال خود در دنیا را در آخرت میبیند در این آیه خداوند با توصیف آتشی که فرد همز و لمز کننده در آن انداخته می شود، اثرات حرفهای او بر شخصی که مورد نیش کنایه او واقع شده را نشان دهد. یعنی همان طور که تو او را در دنیا خرد کردی  ما هم تو را در آخرت خرد میکنیم.

و خداوند این آتش را در ادامه بیشتر توضیح میدهد.

نار الله موقدة{6}التی تطلع علی الفءِدة{7}

در این آیه اشاره به قلب انسان شده، یعنی همز و لمز کننده در دنیا قلب دیگران را می شکست وخداوند هم در جهنم قلب او را در آتش (دهم شکننده ) می سوزاند .

انّها علیهم مؤصدة{8}فی عمد ممدّدة{9}

واین آتش او را در بر خواهد گرفت مانند سوتونهای کشیده.

با این تفاسیر علت اصلی همزولمز خود برتربینی افراد  است، حال این خود بزرگ بینی ممکن است به دلیل زیادی مالو ثروت هم نباشد  ممکن است در مدرسه کسی درسش خوب باشد و علمش باعث تکبر او شود. ویا شاید کسی اصلا برتری نسبت به کسی نداشته باشد ، ولی با تحقیر کردن دیگران میخواهد خود را بزرگ جلوه دهد واین یعنی اگر کسی هم حرف حقی زد فرقی ندارد ، برای مطرح کردن خود در جمع ناحقی را حق میکند وبا این کار باعث شخصیت طرف راخورد میکند.

"انسان انقلاب اسلامی برا ی به کرسی نشاندن حرف خود کسی را تحقیر نمیکند وحقی را ناحق نمیکند."

                                                                                                                            «یا علی»

۷ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۳ ، ۰۹:۵۸
گردان قرآنی انسان انقلاب اسلامی