آخرین نظرات

۶ مطلب توسط «گردان قرآنی انسان انقلاب اسلامی» ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

ویل لکل همزه لمزه{1}

همزه عیبگویی کردن به صورت خفیف در زمان غیبت شخص و لمز عیبگویی کردن به صورت شدید است.پس خورد کردن در مواجهه با چیزی را لمز گویند وهمز به همین معنی ولی درغیبت آن چیزاست.

در این آیه خداوند کسانی را که فردی را به خاطر عیوبش مورد نیش و کنایه قرار میدهند و شخصیت او را خرد میکنند مورد لعن خود قرار میدهد و در آیات بعد به وصف خصوصیات این افراد می پردازد.

الذی جمع مالاً وعددة {2} یحسب أنَّ ماله اخلدة{3}

عدده به معنای شمردن و ضبط  کردن به همراه چمع آوری را گویند.

پس اولین خصوصیت این افراد، حرص آنها به مال دنیاست. برای عیبگویی وشماتت کسی باید به آن فرد یک حس خود برتر بینی داشت ، از این رو این افراد یکی از عوامل برتری خود بر دیگران را مالی که جمع آوری کرده اند میدانند. واین افراد آن قدر به این جمع آور مال مشغول هستنند که فکر میکنند که این داریی آنها را جودانه میکند و به کل خدا و آخرت فراموش میکنند.

پس خداوند آنها را به خاطر این رفتارشان مجازات خواهد کرد و این مجازات در آیات بعدی توضیح داده میشود.

کلاَّ لینبذن فی الحطمه{4}ما ادراک ما الحطمه{5}

حطم یعنی حیثیت وشأنیت چیزی را کاستن و زایل کردن نظم آن ، به طوری که آن چیز را از حالت مطلوبش خارج کند.

از آن جا که انسان اثرات اعمال خود در دنیا را در آخرت میبیند در این آیه خداوند با توصیف آتشی که فرد همز و لمز کننده در آن انداخته می شود، اثرات حرفهای او بر شخصی که مورد نیش کنایه او واقع شده را نشان دهد. یعنی همان طور که تو او را در دنیا خرد کردی  ما هم تو را در آخرت خرد میکنیم.

و خداوند این آتش را در ادامه بیشتر توضیح میدهد.

نار الله موقدة{6}التی تطلع علی الفءِدة{7}

در این آیه اشاره به قلب انسان شده، یعنی همز و لمز کننده در دنیا قلب دیگران را می شکست وخداوند هم در جهنم قلب او را در آتش (دهم شکننده ) می سوزاند .

انّها علیهم مؤصدة{8}فی عمد ممدّدة{9}

واین آتش او را در بر خواهد گرفت مانند سوتونهای کشیده.

با این تفاسیر علت اصلی همزولمز خود برتربینی افراد  است، حال این خود بزرگ بینی ممکن است به دلیل زیادی مالو ثروت هم نباشد  ممکن است در مدرسه کسی درسش خوب باشد و علمش باعث تکبر او شود. ویا شاید کسی اصلا برتری نسبت به کسی نداشته باشد ، ولی با تحقیر کردن دیگران میخواهد خود را بزرگ جلوه دهد واین یعنی اگر کسی هم حرف حقی زد فرقی ندارد ، برای مطرح کردن خود در جمع ناحقی را حق میکند وبا این کار باعث شخصیت طرف راخورد میکند.

"انسان انقلاب اسلامی برا ی به کرسی نشاندن حرف خود کسی را تحقیر نمیکند وحقی را ناحق نمیکند."

                                                                                                                            «یا علی»

۷ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۳ ، ۰۹:۵۸
گردان قرآنی انسان انقلاب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

اریت الذی یکذب بالدین

کذب درمقابل واقعیت وحق عرضه میشود. حقیقت را از تو میگیرد وبه جای آن یک چیز پوچ را به تو میدهد.

 در این سوره خداوند میخواهد خصوصیات کسی که دین را تکذیب میکند را نشان دهد و این موضوع را به صورت  پرسشی مطرح میکند تا از این طریق با مسلمانان اتمام حجت کند که با وجود این که خوصوصیات فرد تکذیب کننده دین را دیدی باز هم کارهای او را تکرار میکنی . که این کارها در آیات بعد شرح داده میشود.

فذلک الذی یدع الیتیم

یدع از دعع می آید که به معنی دفع کردنی که همراه با شدت و سختی باشد میگویند.

یتیم یعنی کسی که هیچکس را ندارد و و هیچکاری نمی تواند انجام دهد و مسولیت سرپرستی او با جامعه است. (در فتنه 88 نیز هدف زدن سرپرست یعنی امام خامنه ای بود و میخواستند با این کار امت حزب الله را یتیم کنند)

فردی است که با یتیم برخورد بدی دارد و از کمک کردن به او تنفر دارد . واین از عدم اعتقاد او به رزاق بودن خداست ، یعنی  باور ندارد که روزی فرد محتاج در روزی است که خدا به او داده . پس کسی که دین را تکذیب میکند یتیم را مفت خور می پندارد و به همین علت از کمک به او بیزار است.

ولا یحض علی طعام المسکین

حض یعنی اشتیاق کسی را برای کاری برانگیختن که فرد آن کار را از شأن خود پاینتر میداند.

این آیه را در دو دیدگاه مادی و معنوی می توان بررسی کرد .

دیدگاه رزق مادی :

فرد نه تنها خود ش کاری برای یتیم انجام نمی دهد بلکه دیگران را هم برای کمک به او بی میل میکند . ونکته دوم این است که یتیم را از شأن خود پایینتر میداند که این حس از تکبر اوست . یعنی جوری با یتیم برخورد میکند که کسی هم سمت او نرود.

دیدگاه رزق معنوی:

فردی از نظر پاکی و قداصت خود را بالا تر از مردم میداند و همنشن شدن با آنها را  ننگ میداند که این این نیز از تکبر اوست

فویل للمصلین

ویل به معنای بلای شدیدی است که به مرگ نزدیک است.

صلو به معنای ستایش زیبا است.

یعنی فردی که دین را تکذیب میکند ممکن است نماز به ظاهر زیبایی هم بخواند ولی با این وجود مورد نفرین شدید خدا است زیرا در نماز او مواردی است که در ادانه توضیح میدهیم

الذین هم عن صلاتهم ساهون   

یعنی این فرد در عبادات واجب خود سهل انگار است و آن را به مشغولیتهای دنیوی ترجیه میدهد.

بعنوان مثال ، میخواهد نماز بخواند ناگاه می گوید "ولشکن الآن حسش نیست".

الذین هم یراؤن

اگر هم گاهی اوقات نماز میخوانند از روی ریاکاری و نشان دادن خود به مردم به عنوان یک فرد دیندار یعنی هیچ یک از عبادات او برای خدا نبوده است .

در اینجا باید در نظر داشت که گریه برای عبی عبد الله الحسین(ع) حتی اگر هم تباکی باشد ، چون در راستای گسترش فرهنگ عاشورا است ریا نیست.( درواقع اگر بخواطر این که مردم میبینند خود را به تباکی نزنی ریا کردی)

ویمنعون الماعون

یعنی از کمک کردن به دیگران حتی در پیش پا افتاده ترین وارزانترین چیزاها هم مانع میشوند. ونتنها خود بلکه مانع کمک دیگران هم میشوند.

"انسان انقلاب اسلامی زندگی اش به طور کلی وقف است و زمانی راحت میشود که بمیرد"

                

                                                                                                                    و من الله توفیق

۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۰:۴۳
گردان قرآنی انسان انقلاب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

اذا جاء نصر الله و الفتح

 نصر به معنی کمک و یاری در برابر مخالفان است.

فتح به معنی رفع مانع در موضوعات مختلف .

از این آیه میتوان این مفهوم را برداست کرد که زمانی پیروزی حاصل می شود که یاری خدا برسد . یعنی هر کاری که برای خدا انجام  میدهیم در صورت یاری خدا به ثمر می نشیند.

در هر پیروزی مسلمانان یاری خدا نهفته است.

و رایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا

این آیه حالت مردمی را توصیف میکند که دسته دسته وارد دین اسلام میشوند.

دونکته در این آیه وجود دارد :

1-ناس (که خصوصیات آن در سوره ناس گفته شد) انسانی که با هر چیزی (خوب یا بد) زود انس میگیرد.

2-افواج که از کلمه فوج گرفته شده ونشان دهنده اوج پیروزی اسلام است که مردم گروه گروه وارد دین میشوند.

در اینجا چون با جمع بزرگی از مردم سرو کار داریم پس امکان اینکه از بین آنها خطا واشتباهی سر بزند زیاد است ، زیرا خاصیت ناس است که به ندای نفس خود گوش دهد.ودر این وضعیت اگر خطایی از کسی سر بزند همه آن را از چشم رهبر او می بینند،چون او بود که آنها را به دین دعوت کرد.پس این رهبر امت است که باید پاسخگوی اشتباهات امت خود باشد.

مثل پدری که باید پاسخگوی اشتباهات فرزند خود باشد.

فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا

این آیه وضعیتی که پیامبر با دیدن این صحنه  باید داشته باشد را نشان میدهد .

یعنی بخاطر نصرت خدا و پیروزی ، خدا را حمد وستایش کند و بخاطر انحرافاتی که در جامعه بوسیله مردم بعد از این رخ خواهد داد برای آنها طلب مغفرت کند تا خدا از مجازات خود توبه کند وبازگردد.

پس حال میفهمیم که چرا پیامبر بعد از نزول این آیه دیگر تا آخر عمر لبخند بر لبان مبارکشان جاری نشد ، چون ازآینده امت بعد از خودش آگاه شده بود.ودقیقا بعد از رحلت ایشان حادثه سقیفه اتفاق افتاد.

نتیجه گیری:

در کاری به اوج رسیدیم باید خدا را تسبیح و شکر و استغفار کنیم اگر این کار را نکنیم ( همچون امت رسول الله )،ما نیز ازاوج به زوال نابودی کشیده میشویم.

حال میفهمیم که چرا حضرت امام خامنه ای هر سه روز قرآن را ختم میکند.( امتی که بچه حزب اللهیش من باشم(تف به ریا))

۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۲:۳۹
گردان قرآنی انسان انقلاب اسلامی

بسمه الله الرحمن الرحیم

قل اعوذ برب الناس

ملک الناس

اله الناس

 این سه آیه حالت پناه بردن انسان به خدا را نشان میدهد که:

 انسان باید خدارا به عنوان رب  بداند ،یعنی کسی که  تدبیر انسانها در دست توست اوست و اگر انسان این ربوبیت را پذیرفت میتواند مالکیت خدا بر خود را بپذیرد و در صورت پذیرفتن مالکیت خدا بر خود میتواند او را  به عنوان اله و معبود خود بپذیرد واز وجودش در تحیر باشد.حال با توصیفی که انسان از خالق خود کرده میتواند با آگاهی ویقین به او پناه ببرد.

من شر الوسواس الخناس

در این آیه دلیل پناه بردن انسان به خدا بیان شده ؛

وسواس از وسوس گرفته شده که به معنی جریانی گمراه کننده مخفی از درون انسان است که در اثر زوال و فقدان علم و یقین بر فرد عارض می شود.

خناس از ریشه خنس می آید و به معنی تاخیر درکاری که در آن کار تاخیر جایز نیست . پس از این آیه میتوان فهمید که هر چیزی که در کاری واجب که به تاخیر افتادنش جایز نیست تاخیر بیاندازد خناس است.

ازاین  دو مطلب نتیجه میگیریم که هرجا انسان دچار تفکر غیر اسلامی می شود ، از آنجا است که  به علت تشابه خوب وبد دچار اشتباه شده واین امر بدلیل عدم علم کافی ویقین فرد است.یعنی خناس از جایی که  انسان به آن علم ندارد وارد شده او گمراه میکند.

به عنوان مثال ، اگر نماز صبح بدلیل یک امر مستحبی مثل زیارت عشورا قضا شود ، انجام ان کار ثواب در آن لحظه حرام میشود ،

یعنی اگر فردی کار ثواب را بدلیل عدم علم در جایی که در آن تاخیر جایز نیست انجام دهد آن کار در آن لحظه خناس او بوده است و حرام است.

       

الذی یوسوس فی صدور الناس

صدور در مقابل ورود است  . یعنی جایی که ادراک انسان  ابراز شده وصادر میشود.

 این آیه خناس را توصیف میکند و نوع عمل کردن آن را بیان میکند . در لحظه ای که انسان تصمیم به انجام کاری گرفته که تاخیر در آن جایز نیست وارد عمل شده و وقفه در کار می اندازد.

یکی از اتفاقات خطرناک این است که انسان خودش خناس باشد واین موضوع را نداند.

من الجنه والناس

جن موجودی است که از نظر و حواس انسان مخفی است.

منظور این است که خناس می تواند ندایی مخفی از درون انسان باشد و یا به وسیله انسان دیگری به شخص اعمال شود.

 

کلام آخر

انسان انقلاب اسلامی باید خناس شناس باشد و مردم را از آن آگاه کند.

                                                                                     و من الله توفیق           

    

۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۰:۰۸
گردان قرآنی انسان انقلاب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

قل اعوذ برب الفلق

فلق در معنای لغوی به لحظه سپیده دم گفته میشود که نشانه تمام شدن شب و فراگیر شدن روز است.

پس منظور از فلق در این آیه نشانه تغییر است.حال این تغییر میتواند مثبت یا منفی باشد.

اما نکته مهم در فراگیر شدن این نشانه است که همان روز است.

من شر ما خلق

خلق به معنی هر موجودی است که ممکن است دارای شر یا خیر باشد.

خلق را میتوان ازدیدگاه فردی و جمعی بررسی کرد:

 اگر زندگی فردی شخصی را مد نظر قرار دهیم خواهیم دید که بعضی نشانه های خاص  رفتاری در او وجود دارد که در دراز مدت ممکن است از نظر شخصیتی او را تغییر دهد.حال این تغییر بسته به    نشانه ها میتواند مثبت باشد یا منفی باشد

از نظر تشکیلاتی هم میتوان این نکته را مورد بررسی قرار داد . به این صورت که اگر در تشکیلات انحرافی رخ دهد ودر صدد اصلاح انحراف برنیایند در دراز مدت این انحراف کوچک به انحراف بزرگ تبدیل میشود.مثل سازمان مجاهدین خلق که در بروز انحراف به منافقین تبدیل شدند.

به همین دلیل شهید مطهری همیشه به کار فردی اعتقاد داشت ، چون می دانست اگرانحراف در تشکیلات رخ دهد باقی خواهد ماند ولی در کار فردی با انحراف فرد ، میتوان دیگری را جای وی نهاد.

ومن شر غاسق اذا وقب

غاسق به معنی کسی است که  گستراننده تاریکی است . یعنی کسی که فضا را غبارآلود میکند(فتنه گر) تا بقیه نتوانند راه درست را از نادرست تشخیص دهدند.

زمانی است که ما راه درست وغلط را می بینیم و ممکن است راه غلط را انتخاب کنیم و متوجه راه اشتباهمان شویم ودر صدد جبران برآییم ، ولی در تاریکی و فتنه  راهی  را نمی بینیم  که  انتخاب کنیم.

دراینجا پناه بردن یعنی درخواست نوری از خدا کردن تا راههای موجود  را به ما نشان دهند

ومن شر النفاثت فی العقد

یعنی  کسی که شمعی را در تاریکی خاموش کند و گرهی را کورتر کند.

این کار باعث  می شود که فضا تیره تر شده و دیگری از این فضا استفاده کند.

مثل سحر ، که ساحر جنی را اسیر میکند تا شخص دیگری به مقصود خود برسد، یا خرید و فروش سؤالات امتحان که برای سود بردن بعضی افراد ، عده ای ضرر میکنند.

ومن شر حاسد اذا حسد

حسادتگر زمانی که حسادت میکند .

این حسادت دو حالت دارد :

1-زمانی که ما به کسی حسادت میکنیم که این هم دو حالت وجود دارد :

       1-بخاطر صفات منفی او ، که در این صورت باید خدا را شکر کرد که این صفات در ما نیست.

       2-بخاطر صفات مثبت او ، که در این صورت باید تلاش کرد که این صفات را در خود ایجاد کرد.

2-زمانی که مورد حسادت دیگری قرار می گیری در این صورت باید از شرفرد حسود به خدا پناه برد.

مثل حسادت برادران حضرت یوسف(ع) به او که تا دم مرگ پیش رفت و تنها خدا بود که از آن حضرت دربرابر  حسادت برادرانش محافظت کرد.

 

 

کلام اخر

خصوصیت بارز انسان انقلاب اسلامی ، قابلیت پیشبینی آینده از روی نشانه هایی است که  برای مردم عادی بی اهمیت است.      

 

 

                                                                                               ومن الله توفیق

۶ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۷:۱۵
گردان قرآنی انسان انقلاب اسلامی

بسم الله

محلی است برای شرح مطالب ارائه شده در جلسات تدبر در قرآن

و در حاشیه آن بررسی قرآنی ابعاد وجودی انسان انقلاب اسلامی

و همچنین تداوم ارتباط با اعضای کلاس در طول هفته و استفاده از نظرات اساتید و اصلاح مطالب ارائه شده

ان شاء الله که مورد رضایت حق تعالی افتد که جایگاهی پیدا کنیم در چشم حضرت حجت (عج) و نایبش امام خامنه ای (دامة برکاته)

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۳ ، ۱۳:۰۶
گردان قرآنی انسان انقلاب اسلامی